Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

Song:Bedemon - Son of Darkness

The following is a teaser track from “Symphony of Shadows”, entitled…“Son of Darkness”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου