Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014

Best Of 2013 (Part 5)

(In No Particular Order)                                                         Greek Bands                                                     UNIVERSE 217 - NEVER

                                               TUBER - DESERT OVERCROWDED

                                             THEIR METHLAB - THEIR METHLAB

                                                           45RATS - ELECTRIC 


                              LUCKY FUNERAL - FIND YOUR SOUL IN BEAUTIFUL LUNATICS

                                                    LUNARMARE - LUNARMARE

                                                  POTERGEIST - SWAMPIRES
                                                       
                                                       AGNES VEIN - SOULSHIP


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου