Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Best Of 2013 (Part 3)

(In No Particular Order)

                                     BLOOD CEREMONY - THE ELDRITCH DARK

                               SUBROSA - MORE CONSTANT THAN THE GODS

                                              MAGIC CIRCLE - MAGIC CIRCLE

                                             MOUNTAIN WITCH - COLD RIVER

                                                DOMOVOYD - OH SENSIBILITY

                                                      WINDHAND - SOMA

                                                         LYCUS - TEMPEST

                              
                                       UZALA - TALES OF BLOOD AND FIRE

                                              BUIOINGOLA - DOPO L'APNEA           

                                                   RORCAL - VILAGVEGE


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου