Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

Upcoming Release:Scott Kelly and The Road Home - The Forgiven Ghost In Me

                 SCOTT KELLY AND THE ROAD HOME - THE FORGIVEN GHOST IN ME

                                                    Release Date:August 2012
                                                         Neurot Recordings


                                                     Tracklisting:
                                                    01 - A Spirit Redeemed To The Sun
                                                    02 - The Forgiven Ghost In Me
                                                    03 - In The Waking Hours
                                                    04 - Within It Blood
                                                    05 - We Let The Hell Come
                                                    06 - The Sun IS Dreaming In The Soul
                                                    07 - The Field That Surrounds Me
                                                    08 - We Burn Through The Night

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου